********  KÖPES ********

   Lantbruk och entreprenadmaskiner  

 

Vi köper
lantbruksmaskiner
Entreprenadmaskiner
Dödsbon (maskinparken)

Vi löser eventuella krediter och lån

           För mer info

   ring Bo: 0708-405710