Digital Kalvvåg

 

Digital kalvvåg som varit monterad i kreatursbil

 

Fullfungerande vid avmonteringen, doch ej testad i dagsläget.