Stålstomme för maskinhall / verkstad / stall


Stålstomme för maskinhall alt. verkstad eller stall

Längd: 18 meter

Bredd: 14 meter

Nockhöjd: 6,90 m

Stödbens höjd: 4,5 m

Spännvidd: 6 m

 

OBS. endast stålstommen